Zakres działań kancelarii adwokackiej jest zróżnicowany. Wszystko zależy od jej specjalizacji. Rozległe gałęzie prawa sprawiają, że na rynku można spotkać kancelarie doświadczone w prawie cywilnym, rodzinnym czy karnym. Sprawy karne są jednymi z bardziej skomplikowanych. Mają wpływ na losy i życie stron postępowania. Kancelaria adwokacka w Piotrkowie Trybunalskim, która świadczy obsługę prawną w tym zakresie, oferuje szerokie wsparcie na różnych etapach postępowania karnego.

Reprezentacja na wielu płaszczyznach

Podstawową rolą adwokata zajmującego się sprawami karnymi, jest reprezentacja w Sądzie osób oskarżonych. Kancelaria Adwokacka Wolfowicz Wende Biedulski zapewnia reprezentację na każdym etapie postępowania karnego. Adwokaci w Piotrkowie Trybunalskim podkreślają, że ich działanie to nie tylko obrona osób, ale także reprezentacje pokrzywdzonych przestępstwem. Kancelaria Wolfowicz Wende Biedulski rerezentuje swoich klientów w sprawach związanych z dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych oraz zadośćuczynień związanych z popełnionymi na ich szkodę przestępstwami.

Pisma procesowe

Postępowanie karne to nie tylko udział w rozprawach sądowych. Jednym z głównych zadań, jakie spełnia adwokat, jest sporządzenie pism procesowych, w tym wniosków dowodowych, zażaleń, apelacji i kasacji. Adwokat Julia Dąbrowska reprezentują swoich klientów także w negocjacjach z Prokuraturą oraz pokrzywdzonymi których celem jest zakończenie postępowania w sposób konsensualny. Mowa tutaj o zakończeniu postępowania karnego w drodze wyroku skazującego bez rozprawy, wniosków o umorzenie postępowania czy o dobrowolne poddanie się karze. Usługi adwokackie to także porady prawne, które pozwalają rozwiązać wiele problematycznych sytuacji i znaleźć najbardziej optymalne wyjście. Należy jednak mieć na uwadze, że sprawa karna nie kończy się wraz z wyrokiem. Adwokat w Piotrkowie Trybunalskim J. Dąbrowska reprezentuje klienta także na etapie postępowania wykonawczego składając m.in. wnioski o odroczenie kary, wnioski o przerwę czy prośbę o łaskę.