Prowadzisz działalność gospodarczą i planujesz zatrudnić pracownika? Bez względu na to, czy będzie to pierwsza osoba, której dajesz pracę, czy kolejna – za każdym razem konieczne jest przygotowanie zgodnej z prawem umowy o pracę. A może chciałbyś, aby Twoi pracownicy podpisali umowę o zakazie konkurencji? Jeśli potrzebujesz pomocy w przygotowaniu dokumentów z zakresu prawa pracy, skorzystaj z usług specjalistów, którzy oferują tego typu usługi.

W jaki sposób powinna być skonstruowana umowa o pracę?

Umowa o pracę jest jednym z najpopularniejszych sposobów nawiązywania stosunku zatrudnienia. Należy ją podpisać, zanim pracownik zostanie dopuszczony do pracy. Umowa o pracę powinna być sporządzona na piśmie i opatrzona podpisem pracodawcy lub upoważnionej przez pracodawcę osoby do podpisywania dokumentów. Musi zostać również podpisana przez pracownika. Podstawowe zapisy, jakie muszą znaleźć się w tym dokumencie, określa Kodeks Pracy. Wśród obowiązkowych elementów są:

  • informacje na temat stron umowy – pracodawcy i pracownika,
  • rodzaj umowy,
  • data zawarcia,
  •  wymiar czasu pracy oraz termin rozpoczęcia.
  • rodzaj i miejsce wykonywanej pracy,
  • wynagrodzenie za pracę (ze wskazaniem składników wynagrodzenia).

Jeśli chcesz mieć pewność, że zawarta umowa o pracę stworzona zostanie w sposób jasny i przejrzysty i będzie zawierać wszystkie istotne informacje – powierz jej sformułowanie ekspertowi – np. Kancelarii Adwokackiej Juli Dąbrowskie z Piotrkowa Trybunalskiego. Specjalista w dziedzinie prawa pracy pomoże Ci w przygotowaniu umowy na okres próbny, na czas określony lub nieokreślony, a także umowy przedwstępnej. Korzystając z usług adwokata, możesz również liczyć na fachowe wsparcie również przy zawieraniu umów nietypowych – w tym cywilnoprawnej oraz o pracę tymczasową.

Kiedy warto podpisać umowę o zakazie konkurencji?

Zakaz konkurencji jest osobnym dokumentem, który pracownik podpisuje podczas zatrudnienia u pracodawcy. Nawet jeśli klauzula określająca ten zakaz jest częścią umowy o pracę – zgodnie z zapisami Kodeksu pracy sąd będzie traktować ją jak osobny dokument. Stanowi ona potwierdzenie, że pracownik nie może podjąć działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy ani świadczyć pracy w na rzecz podmiotu prowadzącego działalność o takim samym charakterze.

Dokładne określenie zapisów tej umowy pozwala wyegzekwować ich przestrzeganie przez pracownika. Dlatego też warto skorzystać z pomocy ekspertów np. kancelarii adwokackiej Julii Dąbrowskiej, która świadczy usługi z zakresu przygotowywania tego typu dokumentów. Precyzyjnie sformułowana umowa w przypadku ewentualnego sporu pomiędzy pracownikiem a pracodawcą nie pozostawia szerokiego pola do interpretacji, a tym samym chroni Twoje interesy, jako pracodawcy.