Rozwód, separacja czy inne problemy rodziców nigdy nie pozostają bez wpływu na dziecko, szczególnie niepełnoletnie. W przypadku, gdy dojdzie do rozpadu rodziny i rozstania jej członków często koniecznym staje się uregulowanie sposobu sprawowania pieczy nad dziećmi, wykonywania władzy rodzicielskiej, ponoszenia kosztów utrzymania, zakresu utrzymywania kontaktów itp . Gdy w sprawach tych rodzice nie mogą dojść do porozumienia o sytuacji dzieci rozstrzyga sąd. Dlaczego warto wówczas skorzystać z pomocy prawnika? Jakie usługi w tym zakresie oferuje adwokat Julia Dąbrowska z Piotrkowa Trybunalskiego? Wyjaśniamy.

Kiedy prowadzone są sprawy o władzę rodzicielską?

Niezależnie od tego, czy osoby dorosłe pozostają w związku sformalizowanym, czy nie, gdy pojawiają się dzieci, ich rozstanie nie tylko staje się bardziej skomplikowane, ale też pociąga za sobą wiele konsekwencji. Najważniejszą kwestią, która musi zostać uregulowana, jest oczywiście władza rodzicielska. Co do zasady przysługuje ona obojgu rodzicom, ale gdy zaistnieją pewne przesłanki, sąd może zadecydować o ograniczeniu, a nawet pozbawieniu władzy rodzicielskiej rodzica/rodziców. Jak podkreśla adwokat Julia Dąbrowska z Piotrkowa Trybunalskiego zajmująca się sprawami z zakresu prawa rodzinnego – trzeba pamiętać, że w tego typu postępowaniach najważniejsze jest dobro dziecka.

Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym kwestie dotyczące władzy rodzicielskiej mogą zostać uregulowane w wyroku orzekającym rozwód, separację albo unieważnienie małżeństwa. W innych przypadkach, gdy rodzice żyją „w rozłączeniu”, zastosowanie znajduje art. 107 k.r.o., zgodnie z którymsąd opiekuńczy, mając na uwadze dobro dziecka, może wskazać sposób i zakres wykonywania władzy rodzicielskiej. Nie jest to jednak konieczne, gdy rodzice dojdą do porozumienia. Zgodnie z art. 111 k.r.o. rodzic może zostać pozbawiony władzy rodzicielskiej – jeśli występuje trwała przeszkoda uniemożliwiająca wykonywanie władzy rodzicielskiej, gdy rodzic w rażący sposób zaniedbuje obowiązki względem dziecka lub władza rodzicielska jest nadużywana.

Dlaczego warto skorzystać z pomocy adwokata Julii Dąbrowskiej z Piotrkowa Trybunalskiego podczas spraw o władzę rodzicielską?

Zawiłości prawa, a także emocjonalny charakter spraw z zakresu prawa rodzinnego, w szczególności tych dotyczących władzy rodzicielskiej, sprawiają, że rodzicom trudno jest samodzielnie podejmować racjonalne decyzje. Właśnie dlatego warto skorzystać z pomocy fachowców w tej dziedzinie.

Adwokat Julia Dąbrowska z Piotrkowa Trybunalskiego w ramach swoich usług świadczy porady prawne dotyczące spraw o władzę rodzicielską oraz innych kwestii związanych z prawem rodzinnym. Podczas konsultacji klienci dowiedzą się, jak wygląda takie postępowanie i czego się podczas niego spodziewać. Oprócz tego adwokat Julia Dąbrowska z Piotrkowa Trybunalskiego przygotuje odpowiedni wniosek do sądu, zgłosi odpowiednie wnioski dowodowe, może także wspierać i reprezentować klientów przed sądem. Z racji tej, iż adwokat Małgorzata Lustyk-Portuś jest także mediatorem sądowym w sprawach rodzinnym, posiada umiejętność i doświadczenie w pozasądowym rozwiązywaniu sporów m.in. w drodze mediacji.