W sytuacji gdy w związku przestaje się układać, a szanse na poprawę wydają się niewielkie, najczęściej partnerzy decydują się na rozstanie. W relacjach partnerskich sprawa wydaje się dużo prostsza, jednak małżonkowie stają przed trudną decyzją – rozwód czy separacja? Niezależnie od wyboru, swoją pomoc w przejściu całej procedury oferuje Kancelaria Adwokacka Julii Dąbrowskiej z Piotrkowa Trybunalskiego. Jakie są różnice między rozwodem a separacją?

Główne różnice między rozwodem a separacją?

Zarówno na rozwód, jak i separację decydują się małżonkowie, u których nastąpił zupełny rozpad pożycia małżeńskiego. Oznacza to, że doszło pomiędzy nimi do całkowitego ustania więzi uczuciowej, gospodarczej oraz fizycznej. Warto natomiast wiedzieć, że aby sąd orzekł o rozwodzie, rozpad pożycia musi być nie tylko zupełny, ale również trwały. W przypadku separacji ostatnia cecha nie musi zostać spełniona. Rozwód to rozwiązanie ważnego związku małżeńskiego na wniosek jednego lub obojga małżonków. Z kolei separacja nie znosi węzła małżeńskiego i wciąż możliwe jest „wznowienie” małżeństwa. W przeciwieństwie do separacji, po orzeczeniu rozwodu każde z małżonków może bez przeszkód zawrzeć kolejny związek małżeński. Warto również wiedzieć, że na partnerach pozostających w separacji wciąż ciąży obowiązek wzajemnej pomocy, zarówno emocjonalnej, jak i materialnej. Natomiast w obu instytucjach orzeczenie sądu powoduje ustanie wspólnoty majątkowej. Ustalany jest także sposób opieki nad małoletnimi dziećmi.

Kiedy zdecydować się na separację?

Jeżeli małżonkowie nie są zupełnie przekonani, że więzi pomiędzy nimi zostały całkowicie zerwane, a ich małżeństwo nie ma już żadnych szans, separacja wydaje się być dobrym rozwiązaniem. Możliwe, że po pewnym czasie partnerzy zechcą do siebie wrócić i odnowić swoje relacje. Jeśli natomiast wizja dalszego wspólnego życia wydaje się być całkowicie niemożliwa, decyzja o separacji to zazwyczaj jedynie przeciąganie tego, co nieuniknione.

Jak wnieść o rozwód lub separację?

Zarówno w przypadku rozwodu, jak i separacji dobrze jest skorzystać z pomocy doświadczonego specjalisty. Kancelaria Adwokacka Julii Dąbrowskiej z Piotrkowa Trybunalskiego prowadzi sprawy z zakresu prawa rodzinnego, medycznego, spadkowego, a także cywilnego i karnego. Aby sąd orzekł o rozwodzie bądź separacji konieczne będzie złożenie odpowiednich dokumentów zawierających nie tylko dane małżonków, ale także informujące o całkowitym, a w przypadku rozwodu również trwałym, rozpadzie pożycia małżeńskiego.Jeżeli chcesz mieć pewność, że pozew zawiera wszystkie niezbędne dane, nie musisz przygotowywać go samodzielnie. W Kancelarii Adwokackiej Julii Dąbrowskiej z Piotrkowa Trybunalskiego otrzymasz w tym względzie kompleksową pomoc. Kancelaria Adwokacka Katarzyny Kamienowskiej oferuje klientom szczegółowe doradztwo prawne.