Liczba rozwodów w Polsce, która przekracza 60 tysięcy rocznie, wpływa na natężenie korzystania z obsługi prawnej kancelarii adwokackich. Warto wiedzieć, że oprócz samej reprezentacji w sądzie i zbieraniu materiału dowodowego – jeśli jest to potrzebne – adwokat zajmuje się sporządzeniem odpowiedniego pozwu, a także kontaktem z małżonkiem klienta. O pomoc w sprawach rozwodowych warto zatem zgłaszać się do takich mecenasów jak Julia Dąbrowska z Piotrkowa Trybunalskiego.

Przygotowanie odpowiedniego wniosku rozwodowego w Kancelarii adwokackiej Julii Dąbrowskiej z Piotrkowa Trybunalskiego

Angażowanie kancelarii adwokackiej w sprawach o rozwód nie jest tylko i wyłącznie związane z reprezentowaniem klienta w sądzie. Współpraca najczęściej rozpoczyna się poprzez sporządzenie w kancelarii pozwu rozwodowego lub odpowiedzi na niego. Tego typu sprawami specjalizuje się adwokat Julia Dąbrowska z Piotrkowa Trybunalskiego (obsługa prawna Piotrków Trybunalski), który fachowe porady prawne świadczy w zakresie prawa rodzinnego, spadkowego, a także karnego. Jest on również wyspecjalizowany w sporządzaniu pism procesowych, wniosków, apelacji, zażaleń i pozwów, które w ostatnich latach trafiają do sądów wszystkich instancji w liczbie przekraczającej ponad kilkanaście milionów rocznie. Jeśli chodzi o pozwy rozwodowe, należy wiedzieć, że może on być złożony z dodatkowymi wnioskami takimi jak: orzeczenie o wyłącznej winie małżonka za rozkład pożycia małżeńskiego; z wnioskiem o podział wspólnego mieszkania albo o przyznaniu mieszkania jednemu z małżonków; wniosek o podział majątku wspólnego, jeśli jego przeprowadzenie nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu sądowym; wniosek z zasądzeniem alimentów na rzecz małżonka niewinnego za rozkład pożycia małżeńskiego; czy najpopularniejszy obecnie wniosek dodatkowy – orzeczenie o winie małżonka z zasądzeniem alimentów na dzieci. Adwokat Krzysztof Gularsowki dzięki wysokim kompetencjom mediacyjnym przeprowadza również sprawiedliwe i bezstresowe sprawy podziału majątku bez konieczności udania się do sądu.

Przygotowanie odpowiedniego scenariusza przebiegu rozprawy

Bardzo ważnym zadaniem w całym procesie uzyskiwania rozwodu jest przygotowanie przez kancelarię adwokacką scenariusza przebiegu rozprawy. Takie działania wykonuje w ramach zastępstwa procesowego mecenas Julia Dąbrowska z Piotrkowa Trybunalskiego, który ma na swoim koncie setki pomyślnie przeprowadzonych rozwodów, również tych z orzeczeniem o wyłącznej winie małżonka. Warto wiedzieć, że to właśnie tego typu sprawy w szczególności wymagają zaangażowania kancelarii adwokackiej – to ona bowiem ma w obowiązku przygotowanie odpowiedniego oraz zgodnego z prawem materiału dowodowego. Kilka scenariuszy rozpraw rozwodowych pozwalają również klientowi nastawić się na określone korzyści lub straty. Rzetelny adwokat zawsze sporządza dla swojego zleceniodawcy tego typu bilans. Pomaga on w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru odpowiedniego wniosku rozwodowego.