Prawo Administracyjne

Prawo Administracyjne

  • reprezentacja przed organami administracji publicznej
  • reprezentacja przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym
  • sporządzanie wniosków, odwołań, skarg i zażaleń