Prawo cywilne

Prawo cywilne

 • dochodzenie roszczeń
 • sprawy o ochronę dóbr osobistych
 • sprawy związane z nabyciem nieruchomości
 • ustalanie stanu prawnego nieruchomości
 • regulowanie stanu prawnego nieruchomości
 • wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości
 • zniesienie współwłasności, rozgraniczenie nieruchomości
 • zasiedzenie, służebności
 • ustalanie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym
 • sprawdzanie stanu prawnego nieruchomości
 • sprawy o eksmisje