Prawo rodzinne

Prawo rodzinne

  • rozwody
  • separacje
  • unieważnienie małżeństwa
  • alimenty
  • kontakty z dzieckiem
  • zwrot dziecka na podstawie Konwencji Haskiej
  • podział majątku wspólnego
  • ustalenie/zaprzeczenie ojcostwa
  • ograniczenie/pozbawienie władzy rodzicielskiej