Prawo karne i wykroczeniowe

Prawo karne i wykroczeniowe

  • obrona oskarżonych w postępowaniu sądowym
  • obrona podejrzanych w postępowaniu przygotowawczym
  • reprezentacja pokrzywdzonych
  • działanie w charakterze oskarżyciela posiłkowego
  • obrona w sprawach o wykroczenia
  • sporządzanie prywatnych i subsydiarnych aktów oskarżenia
  • odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie
  • reprezentacja przed sądami penitencjarnymi