Zmagasz się ze skutkami błędu medycznego? W Kancelarii Adwokackiej Julii Dąbrowskiej w Piotrkowie Trybunalskim, specjalizujemy się w pomocy osobom, które doznały szkód zdrowotnych spowodowanych niewłaściwą opieką medyczną. Polskie prawo zapewnia pacjentom możliwość ubiegania się o odszkodowanie za błędy lekarskie i zaniedbania personelu medycznego. W tym wpisie wyjaśniamy, jak skutecznie dochodzić swoich praw i uzyskać należną rekompensatę.

Podstawy prawne odszkodowań medycznych w Polsce

W naszym kraju odszkodowania medyczne regulowane są głównie przez Kodeks cywilny oraz ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Każdy lekarz lub pracownik medyczny może być pociągnięty do odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną pacjentowi na skutek nieprawidłowego wykonania umowy o świadczenie usług medycznych. Odpowiedzialność taka dotyczy zarówno błędów lekarskich, jak i zaniedbań personelu.

Jak dochodzić odszkodowania medyczne?

Pierwszym krokiem jest zgłoszenie roszczenia do odpowiedzialnej osoby lub instytucji medycznej, wskazując na przyczyny szkody oraz jej skutki. Przygotowanie i zgromadzenie kompleksowej dokumentacji medycznej jest kluczowe. W przypadku odrzucenia roszczenia przez lekarza lub placówkę, możliwe jest zwrócenie się o pomoc do Rzecznika Praw Pacjenta lub rozpoczęcie postępowania sądowego.

Kancelarii Adwokackiej Julii Dąbrowskiej, oferujemy wsparcie na każdym etapie procesu – od zgłoszenia roszczenia, przez negocjacje, aż po ewentualną walkę w sądzie. Nasza wiedza i doświadczenie pozwalają nam skutecznie reprezentować Twoje interesy.

Rola biegłych sądowych

Opinia biegłego sądowego może okazać się decydująca w sprawie o odszkodowanie medyczne. Biegli oceniają, czy doszło do błędu medycznego i jakie są jego konsekwencje. Warto więc już na wstępnym etapie skonsultować się z niezależnym ekspertem, co zwiększy szanse na pozytywne rozstrzygnięcie sprawy.

Terminy przedawnienia roszczeń

Warto pamiętać o terminach przedawnienia roszczeń odszkodowawczych – wynoszą one 3 lata od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i osobie odpowiedzialnej za jej naprawienie. Termin ten nie może jednak upłynąć wcześniej niż 10 lat od zdarzenia powodującego szkodę.

Dlaczego warto wybrać naszą Kancelarię?

Kancelaria Adwokacka Julii Dąbrowskiej w Piotrkowie Trybunalskim posiada bogate doświadczenie w reprezentowaniu klientów w sprawach o odszkodowania medyczne. Zapewniamy profesjonalne doradztwo, skuteczną reprezentację oraz indywidualne podejście do każdej sprawy. Jeśli doświadczyłeś błędu medycznego i zastanawiasz się nad możliwością uzyskania odszkodowania, skontaktuj się z nami. Pomagamy naszym klientom odzyskać nie tylko należne odszkodowanie, ale również poczucie sprawiedliwości.

Zapraszamy do kontaktu i konsultacji w naszej Kancelarii w Piotrkowie Trybunalskim – razem znajdziemy najlepsze rozwiązanie dla Ciebie.