Postępowania mające swój finał w sądzie nierzadko dotyczą sporów między najbliższymi członkami rodziny. Są to sprawy wzbudzające często wiele emocji i angażujące nawet dzieci, dlatego ich prowadzeniem powinien zająć się wykwalifikowany i doświadczony adwokat Julia Dąbrowska z Piotrkowa Trybunalskiego Jego pomoc jest istotna m.in. w sprawach rozwodowych, ale też tych o ustalenie praw rodzicielskich czy ojcostwa.

Konflikty między małżonkami

Spory występujące pomiędzy partnerami nierzadko kończą się na sali sądowej. Postępowania dotyczą najczęściej chęci zniesienia formalnego związku przez rozwód. W takiej sytuacji istotna jest pomoc dobrego adwokata, który będzie w stanie reprezentować klienta w ciągu całego etapu postępowania sądowego. ramach kompleksowo świadczonych usług adwokat zajmie się też skonstruowaniem czytelnego pozwu rozwodowego. Jego przygotowanie powinno być profesjonalne i zrozumiałe dla sądu, dlatego warto w tym zakresie zaufać adwokatowi. Pełne wsparcie obejmuje również skompletowanie wymaganej dokumentacji niezbędnej do uzyskania satysfakcjonującego wyroku sądu. Jest to szczególnie ważne w przypadku spraw o rozwód z orzeczeniem o winie. Kancelaria adwokacka adwokat Jukii Dąbrowskiej z Piotrkowa Trybunalskiego zajmuje się wszelkiego rodzaju postępowaniami z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, do których zaliczają się też sprawy angażujące nie tylko dorosłych, ale i dzieci. Jakie konkretnie spory dotykają najmłodszych i czy w takich przypadkach również może pomóc pełnomocnik?

Sprawy z udziałem dzieci

Jednym z najczęstszych postępowań dotyczących również dzieci są spory o ustalenie ojcostwa lub jego zaprzeczenie. Adwokat zajmie się nimi kompleksowo, podobnie jak sprawami z zakresu ustalenia kontaktów z dzieckiem oraz władzy rodzicielskiej. Wsparcie dobrego pełnomocnika jest niezwykle istotne w tych kwestiach, daje bowiem możliwość uzyskania korzystnego orzeczenia sądu w postaci np. ograniczenia kontaktów z dzieckiem lub całkowitego zakazu wydanego dla rodzica, którego wpływ jest demoralizujący lub może być nawet niebezpieczny. Reprezentacja adwokacka i porady prawne dobrej kancelarii obowiązują też w sprawach alimentacyjnych. Tego typu postępowania nie muszą jednak dotyczyć wyłącznie najmłodszych – alimenty mogą być również przydzielone dla współmałżonka. Pomoc adwokata istotna jest też w sprawach dotyczących ustanowienia opieki bądź kurateli nad osobami ubezwłasnowolnionymi lub małoletnimi. Każda z tego typu spraw należy do niełatwych, a stopień komplikacji wynikających w toku postępowania skutecznie utrudnia zadanie adwokatowi. Warto zatem zadbać o pełnomocnika z doświadczeniem i odpowiednimi kwalifikacjami, dzięki któremu uda się uzyskać korzystny wyrok sądu.